پروژه اجرا شده ساختمان اداری ظفر - گروه مهندسی معماری پایانما


کارفرما : بخش خصوصی جناب آقای باستان

متراژ : 500 متر مربع ( اجرای ورق کامپوزیت )
آدرس : تهران – اتوبان مدرس – خیابان دستگردی ( ظفر ) – کوچه ناجی – فرزان شرقی – پلاک

500 کاراکتر باقیمانده است


اشتراک گذاری:
    
اتصال اینترنت وجود ندارد